13:05 ICT Thứ ba, 04/08/2020

Trang nhất » Giới thiệu

Danh bạ liên hệ

I. KHỐI ĐẢNG

1. Thường trực Thành ủy

- Đồng chí Phạm Khắc Quân - Bí thư Thành ủy

Số điện thoại: 

2. Văn phòng Thành ủy

- Đồng chí Lê Minh Tú - Chánh Văn phòng 

Số điện thoại: 0912 793 279

- Đồng chí Đỗ Thị Thùy - Phó chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0985 503 888

3. Ban Tổ chức Thành ủy

- Đồng chí Lê Quang Xuyến - Trưởng ban

Số điện thoại: 0912 470 589

- Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó ban

Số điện thoại

- Đồng chí Bùi Phương Thúy - Phó ban

Số điện thoại:

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Đồng chí Trần Xuân Phương- Phó ban

Số điện thoại:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường-Phó ban

Số điện thoại:

5. Ban Dân vận Thành ủy

- Đồng chí Nguyễn Thị Sinh - Trưởng ban

Số điện thoại:

- Đồng chí Khoàng Thị Thu Hiền  - Phó ban


6. Ủy ban kiểm tra Thành ủy

- Đồng chí Nguyễn Hồng - Chủ nhiệm

Số điện thoại:

- Đồng chí Đỗ Quốc Thăng - Phó chủ nhiệm

Số điện thoại:

II. KHỐI XÃ, PHƯỜNG

1. UBND phường Mường Thanh


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Quốc Hải Bí thư Đảng ủy phường 0912.357.102
2 Lê Văn Toàn Phó Bí thư TT Đảng ủy phường 0943.934.099
3 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND phường 0982 271 225
4 Bùi Thị Khanh Phó chủ tịch UBND phường 0949.504.773
5      

2. UBND phường Him Lam


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hà Văn Đông Bí thư Đảng ủy phường  
2 Lò Văn Hom Phó bí thư Đảng ủy phường 0912.158.429
3 Lò Văn Diên Phó chủ tịch UBND phường 0912.579.636
       

3. UBND phường Noong Bua

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Vũ Văn Dũng Bí thư Đảng ủy phường 0915648789
2 Nguyễn Đình Tưởng Chủ tịch UBND phường 01628896610
4 Lò Văn Tiên Phó chủ tịch UBND phường 0914894856
       

4. UBND phường Thanh Trường

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Giảng Bí thư Đảng ủy phường  
2 Lò Văn Tiên Chủ tịch HĐND phường 0973 655 967
3 Lường Văn Ơn Phó chủ tịch HĐND phường 0169 513 6499
4 Nguyễn Thị Oanh Chủ tịch UBND phường 0914 581 235
5 Lê Đình Phi Phó chủ tịch UBND phường 0915 979 397
       

5. UBND phường Thanh Bình

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Tạ Xuân Thủy Bí thư Đảng ủy phường  
2 Đào Thị Hà Phó bí thư Đảng ủy  
3 Đào Văn Thơm Chủ tịch UBND phường 0966 965 327
4 Vũ Đình Toán Phó chủ tịch UBND phường  
       

6. UBND phường Tân Thanh

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Bùi Duy Điển Bí thư Đảng ủy 0914504272
2 Nguyễn Khắc Ly Phó bí thư Đảng ủy phường 0915603969
3 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch UBND phường 0944745668
4 Hồ Văn Nờ Phó chủ tịch UBND phường 0946272189
       

7. UBND phường Nam Thanh

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Quang Vinh Bí thư Đảng ủy phường 0944 455 473
2 Lê Thanh Tùng Chủ tịch UBND phường 0988 839 890
3 Lường Văn Toản Phó chủ tịch UBND phường 0949 805 128
       

8. UBND xã Thanh Minh

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lường Văn Chựa Bí thư Đảng ủy xã 0914893965
2 Lường Văn Sơn Phó bí thư Đảng ủy xã  0943016954
3 Lường Văn San Chủ tịch HĐND xã  0914782568
4 Đỗ Thị Thu Hà Phó chủ tịch HĐND xã 0986822330
5 Lò Văn Tiến Chủ tịch UBND xã   
6 Nguyễn Thị Ngát Phó chủ tịch UBND xã  0919888235

9. UBND xã Tà Lèng

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Tân Bí thư Đảng ủy xã  
2 Lò Văn Hòa Phó bí thư Đảng ủy xã  
3 Lò Văn Biên Chủ tịch UBND xã 01683 629 179
4 Lê Chí Thiết Phó chủ tịch UBND xã 0942 792 359