22:48 ICT Thứ hai, 10/08/2020

Trang nhất » Giới thiệu

Danh sách các phòng, ban

1. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HĐND-UBND THÀNH PHỐ

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Đức Đuyện Chủ tịch UBND TP 0215.3810455
0913 253 166
2 Đào Hoài Nam Phó Chủ tịch UBND TP
0912 524 166
3 Phạm Văn Sỹ Phó Chủ tịch UBND TP 0215.3810135
       

2. VĂN PHÒNG HĐND-UBND THÀNH PHỐ

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Văn Tuấn Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0215.3810450
2 Trần Văn Sinh Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND 0215.3811041
3 Trần Thị Vân Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND 0215.3811878
       

3. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Mai Thị Hường Phó trưởng phòng phụ trách 0215.3812 282
0915 452 569
2 Nguyễn Duy Tân Phó trưởng phòng 0215.3810 727
0917479599

4. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đào Hoài Nam Trưởng phòng 0215.3810396
2 Bùi Thị Hiền Phó trưởng phòng 0215.3810392
3 Vũ Minh Trung Phó trưởng phòng 0215.3910400
4 Nguyễn Hồng Ngọc Phó trưởng phòng 0215.3812688

5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Vũ Quyết Thắng Trưởng phòng 0912 575 480
2 Đỗ Trung Kiên Phó trưởng phòng  
3      

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Đình Hiệp Phó trưởng phòng 0948 006 559

7. PHÒNG Y TẾ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Vũ Văn Long Trưởng phòng 0946513862

8. PHÒNG TƯ PHÁP

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Oanh Trưởng phòng 0125 305 2816
2 Vũ Thị Hảo Phó trưởng phòng  

9. PHÒNG KINH TẾ 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hoàng Văn Thiêm Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thị Huế Phó trưởng phòng 0903 461 555
3 Trần Ngọc Sơn Phó trưởng phòng 01253 286 088

10. PHÒNG NỘI VỤ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đỗ Thành Công Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thị Hiền Phó trưởng phòng  
3      

11. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Đình Phi Trưởng phòng 0913 027 068
2 Đặng Thị Hường Phó trưởng phòng 0915 910 065
3      

12. THANH TRA THÀNH PHỐ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lý Thị Hoa Chánh Thanh tra 0915 667 282
2 Phạm Hải Hà Phó chánh Thanh tra 0123 456 3666

13. PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng  
2      
3      

14. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN - THỂ THAO

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Trọng Liên Giám đốc 0916 696 188
2 Trịnh Duy Tuấn Phó giám đốc 0912 445 127
3 Lường Thanh Sương Phó giám đốc 02303 810 397


15. ĐÀI TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Giảng Trưởng đài  
2 Vũ Thị Lan Anh Phó trưởng đài 0915 504 289
 
16. TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lê Văn Cường Phó giám đốc phụ trách 0946 069 059
       

17. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Quốc Long Giám đốc  

18. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Viết Sáng Giám đốc 0913 542 612
3 Nguyễn Trần Khánh Phó giám đốc  

19. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lường Văn Thành Đội phó phụ trách 0945 043 612
2