23:52 ICT Thứ tư, 20/10/2021

Trang nhất » Giới thiệu

Danh sách các phòng, ban

1. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO HĐND-UBND THÀNH PHỐ

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Đức Đuyện Chủ tịch UBND TP 0215.3810455
0913 253 166
2 Đào Hoài Nam Phó Chủ tịch UBND TP
0912 524 166
3 Phạm Văn Sỹ Phó Chủ tịch UBND TP 0215.3810135
       

2. VĂN PHÒNG HĐND-UBND THÀNH PHỐ

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Văn Tuấn Chánh Văn phòng HĐND-UBND 0215.3810450
2 Trần Văn Sinh Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND 0215.3811041
3 Trần Thị Vân Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND 0215.3811878
       

3. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Mai Thị Hường Phó trưởng phòng phụ trách 0215.3812 282
0915 452 569
2 Nguyễn Duy Tân Phó trưởng phòng 0215.3810 727
0917479599

4. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đào Hoài Nam Trưởng phòng 0215.3810396
2 Bùi Thị Hiền Phó trưởng phòng 0215.3810392
3 Vũ Minh Trung Phó trưởng phòng 0215.3910400
4 Nguyễn Hồng Ngọc Phó trưởng phòng 0215.3812688

5. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Vũ Quyết Thắng Trưởng phòng 0912 575 480
2 Đỗ Trung Kiên Phó trưởng phòng  
3      

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Đình Hiệp Phó trưởng phòng 0948 006 559

7. PHÒNG Y TẾ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Vũ Văn Long Trưởng phòng 0946513862

8. PHÒNG TƯ PHÁP

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Oanh Trưởng phòng 0125 305 2816
2 Vũ Thị Hảo Phó trưởng phòng  

9. PHÒNG KINH TẾ 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hoàng Văn Thiêm Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thị Huế Phó trưởng phòng 0903 461 555
3 Trần Ngọc Sơn Phó trưởng phòng 01253 286 088

10. PHÒNG NỘI VỤ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Đỗ Thành Công Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thị Hiền Phó trưởng phòng  
3      

11. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Đình Phi Trưởng phòng 0913 027 068
2 Đặng Thị Hường Phó trưởng phòng 0915 910 065
3      

12. THANH TRA THÀNH PHỐ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lý Thị Hoa Chánh Thanh tra 0915 667 282
2 Phạm Hải Hà Phó chánh Thanh tra 0123 456 3666

13. PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng  
2      
3      

14. TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN - THỂ THAO

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Trọng Liên Giám đốc 0916 696 188
2 Trịnh Duy Tuấn Phó giám đốc 0912 445 127
3 Lường Thanh Sương Phó giám đốc 02303 810 397


15. ĐÀI TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Văn Giảng Trưởng đài  
2 Vũ Thị Lan Anh Phó trưởng đài 0915 504 289
 
16. TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lê Văn Cường Phó giám đốc phụ trách 0946 069 059
       

17. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Quốc Long Giám đốc  

18. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Nguyễn Viết Sáng Giám đốc 0913 542 612
3 Nguyễn Trần Khánh Phó giám đốc  

19. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lường Văn Thành Đội phó phụ trách 0945 043 612
2      


 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên