13:13 ICT Thứ ba, 07/12/2021

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
4548/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Ngọc Tuyên, Nguyễn Thị Huệ để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4547/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Tuấn - Đặng Thị Vân để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất tổ 14 (nay là tổ 6), phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
4546/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Thị Hương để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4541/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Hà Văn Nhất, Phạm Thị Lý để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4539/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Văn Phúc (Lê Thị Thanh Bình, người giám hộ) để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017-2020). Hạng mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4 (địa phận phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ)

Tải về
4538/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Thị Thuý Hạnh để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017-2020). Hạng mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4 (địa phận phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ)

Tải về
4537/QĐ-UBND 03/12/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lê Thị Thanh Bình để thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Điện Biên Phủ” giai đoạn II (2017-2020). Hạng mục: Đường từ cầu A1 xuống cầu C4 (địa phận phường Nam Thanh – thành phố Điện Biên Phủ)

Tải về
2403/UBND-VP 02/12/2021

V.v bàn giao mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m

Tải về
2372/UBND-TTr 29/11/2021

V/v trả lời đơn phản ánh của công dân

Tải về
4472/QĐ-UBND 26/11/2021

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lò Văn Minh, bà Lò Thị Kim Thu (Lần đầu)

Tải về
4470/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Ngọc Thụ, Phạm Thị Mưa để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4469/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Thuần, Trần Thị Huyền để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4468/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Thị Hương để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4467/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Trọng Khiêu, Trần Thị Khuyên để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4466/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Quang Đức để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4463/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đào Văn Quý, Nguyễn Thị Man để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4462/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Triệu Quang Trung, Phạm Thị Tươi để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4461/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Liên, Nguyễn Thị Mão để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4460/QĐ-UBND 25/11/2021

V/v phê duyệt phương án bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m, trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
4459/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Thị Mầu, Phạm Tiến Hồng để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4458/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Văn Khiên, Nguyễn Thị Xoa để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4457/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Bùi Văn Nam, Mai Anh Hoa để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4456/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Đào, Lò Văn Hoa để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4454/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Văn Cường để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4453/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Thị Hằng để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4452/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Hoàng Thị Hằng, Phạm Đức Hải (Đã chết) để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4451/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Bá Thanh, Tạ Thị Nam để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4450/QĐ-UBND 25/05/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Đức Thịnh để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4449/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Thị Loan để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
4442/QĐ-UBND 25/11/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Trần Thị Hà để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4436/QĐ-UBND 24/11/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Bùi Doãn Nguyên, Lê Thị Bình để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4435/QĐ-UBND 24/11/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Ngô Thị Tất để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4434/QĐ-UBND 24/11/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Quang Chiến, Lê Thị Cốt để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4433/QĐ-UBND 24/11/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Bùi Đức Trí, Phùng Thị Hội để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
4432/QĐ-UBND 24/11/2021

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lò Văn Văn, Vì Thị Xiến để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1 2 3 ... 61 62 63  Trang sau
 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên