13:17 ICT Thứ hai, 18/11/2019

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1589/UBND-VHTT 11/11/2019

Biểu đăng ký cấp chứng thư số

Tải về
1531/UBND-QLĐT 30/10/2019

V.v trả lời đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Oánh tổ dân phố 4, phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1519/UBND-TNMT 29/10/2019

V.v trả lời đơn đề nghị của ông Bùi thế Nghĩa, tổ dân phố 4, phường Noong Bua, thành phố ĐBP.

Tải về
1518/UBND-TNMT 29/10/2019

V.v trả lời đơn đề nghị của bà Lại Thị Cúc, tổ dân phố 7, phường Noong Bua, thành phố ĐBP.

Tải về
1515/UBND-TNMT 29/10/2019

V.v trả lời đơn đề nghị của ông Phạm VĂn Thinh, tổ dân phố 22, phường Him Lam, thành phố ĐBP, tỉnh Điện Biên.

Tải về
1498/UBND-TNMT 28/10/2019

V/v trả lời đơn đề nghị của ông Trương Quang Sỹ, địa chỉ tổ dân phố 10, phường Tân Thanh, ông Nguyễn Ngọc Tùng tổ dân phố 23 phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Tải về
1479/UBND-TNMT 24/10/2019

V.v trả lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố ĐBP, tỉnh Điện Biên

Tải về
180/CV-LĐTBXH 28/10/2019

V/v khám miễn phí phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn thành phố Điiện Biên Phủ năm 2019

Tải về
1467/UBND-VP 21/10/2019

V/v trả lời đơn đề nghị của ông (bà) Nguyễn Văn Xuân (Thúy), Nguyễn Hồng Hà Trang, Vũ Thị Nga, địa chỉ tổ dân phố 2, phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
1466/UBND-TNMT 21/10/2019

V/v trả lời đơn đề nghị của ông (bà) Hà Thị Bé, Phan Tiến Lượng, Lưu Thị Thắm chỉ tổ dân phố 2, phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
1465/UBND-TNMT 21/10/2019

V/v trả lời đơn đề nghị của ông Mai Văn Hải, địa chỉ tổ dân phố 2, phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
1420/QĐ-UBND 17/10/2019

Về việc giải quyết khiếu nai của ông Nguyễn Trung Thành, địa chỉ tổ dân phố 1, phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ (lần đầu)

Tải về
1446/UBND-TNMT 17/10/2019

Về việc trả lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Xuân, tổ 12, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1444/UBND-TNMT 17/10/2019

Về việc trả lời nội dung đề nghị của ông Nguyễn Quang Kết, bà Hoàng Thị Hợi, địa chỉ tổ dân phố 23, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
140/CV-LĐTBXH 02/10/2019

Về việc thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Tải về
1351/UBND-VHTT 30/09/2019

Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Phụ lục 1, phụ lục 2

Tải về
1339/UBND-TNMT 26/09/2019

V/v trả lời đơn đề nghị của gia đình ông Lương Văn Ênh, địa chỉ bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh thành phố Điện BIên Phủ.

Tải về
1228/QĐ-UBND 19/09/2019

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Văn Châu, địa chỉ số nhà 63 tổ dân phố 1 phường Mường Thanh thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1302/UBND-TNMT 19/09/2019

V/v trả lời đơn đề nghị của bà Lò Thị Thời địa chỉ bản Che Phai phường Thanh Trường -thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1194/QĐ-UBND 18/09/2019

V.v đình chỉ giải quyết khiếu nại Nguyễn Văn Tứ

Tải về
1187/QĐ-UBND 17/09/2019

V.v giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Hồng Gấm ( lần đầu).

Tải về
1186/QĐ-UBND 17/09/2019

V.v giải quyết khiếu nại của ông Vũ Đức Cảnh ( lần đầu).

Tải về
298/CP-V.I 22/07/2019

V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Tải về
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
1298/UBND-TTr 19/09/2019

V.v triển khai Nghị định 59/2019/NĐ-CP và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công cụ.

Tải về
1265/UBND-TNMT 16/09/2019

Về việc trả lời đơn đề nghị của bà Lò Thị Thanh Mai, Lò Thị Chiêm, tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1070/QĐ-UBND 29/08/2019

V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Bích Hồng tổ dân phố 1, xã Thanh Minh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (lần đầu)

Tải về
1241/UBND-VP 11/09/2019

Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Vũ Xuân Khu- tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1064/QĐ-UBND 29/08/2019

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1167/TB-UBND 26/08/2019

Tiếp nhận giáo viên, viên chức về công tác tại các trường học thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ĐBP năm học 2019 - 2020.

Tải về
1756/KH-SVHTTDL 25/08/2019

Kế hoạch tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II năm 2019.

Tải về
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về
54/2019/NĐ-CP 19/06/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Tải về
1172/UBND-VP 27/08/2019

V/v trả lời đơn đề nghị làm nhà theo hình thức "Chìa khóa trao tay" của bà Vũ Thị Nguyệt

Tải về
1043/QĐ-UBND 27/08/2019

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gia đoạn (2009-2019) trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau