05:19 ICT Thứ hai, 08/08/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao

Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1536/UBND-LĐTBXH 02/08/2022

V/v thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Đợt 02-khóa 2 năm 2022

Tải về
1228/STTTT-BCXB 01/08/2022

V/v tuyên truyền, phổ biến Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân” hóa báo chí

Tải về
64/DBĐHSS-BDQLCT 20/06/2022

Về việc phối hợp thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm 2022 - 2023

Tải về
2340/UBND-NC 27/07/2022

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030".

Tải về
388/TB-PTTH 28/07/2022

Thông báo về việc tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điên Biên lần thứ 30 năm 2022

Tải về
1674/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Quàng Thị Tâm để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1676/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lù Văn Dương – Quàng Thị Phương để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1677/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Bùi Văn Bốn – Vũ Thị Ngân để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1678/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Công Huynh để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1679/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Thị Pháy để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1680/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Dương – Hà Quang Thành để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1681/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Quàng Thị Ninh để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1682/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Quàng Văn Minh – Lò Thị Kiên để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1683/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Bùi Văn Huyên – Vì Thị Ơn để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1684/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Đoàn Văn Hai – Bùi Thị Hạnh để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1685/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Vũ Thanh Hà để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1686/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lê Xuân Diễn – Lê Thị Diên để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1689/QĐ-UBND 28/07/2022

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B, địa phận phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 03)

Tải về
1687/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Vận, bà Phạm Thị Vân để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1688/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Then để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1652/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Vận, bà Phạm Thị Vân để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1653/QĐ-UBND 27/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Then để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1591/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Phạm Thị Hồng để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1592/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Thị Mẫn để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1593/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Đỗ Xuân Năm, Bùi Thị Doãn để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1594/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Ngô Thị Tất để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1595/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Trịnh Duy Hoàn, Nguyễn Thị Lương để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1596/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Hà Thị Lụa, Nguyễn Đức Hải để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1597/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Nguyễn Văn Hợi, Trịnh Thị Huế để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1598/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Phạm Thị Quy để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1599/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Thị Lộc để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1600/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lương Quý Thắng, Trần Thị Hòa để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1601/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Phi Hải để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1602/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Phùng Gia Sáu, Phùng Thị Hoa để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1603/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Mai Lương Trác, Phạm Thị Nhơn để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1 2 3 ... 81 82 83  Trang sau