12:25 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Văn bản 13/03/2020

Đăng ký chứng thư số Xã, phường

Tải về
Số 44-HD/BTG 10/12/2019

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)

Tải về
1589/UBND-VHTT 11/11/2019

Biểu đăng ký cấp chứng thư số

Tải về
1351/UBND-VHTT 30/09/2019

Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, danh mục thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Phụ lục 1, phụ lục 2

Tải về
08/NQ-HĐND 22/07/2019

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018

Tải về
89/ĐL-VHTT 01/06/2018

Điều lệ giải cầu lông gia đình lần thứ 4- năm 2018

Tải về
80/TL-VHCS 20/02/2017

THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Tải về
07/QĐ-CTUBND 09/01/2017

Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Tải về
06/QĐ-CTUBND 09/01/2017

Quyết định công nhận tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2016

Tải về
1724/QĐ-UBND 26/12/2016

Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tăng cường năm 2016 dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-Thành phố Điện Biên Phủ"

Tải về
792/KH-UBND 08/08/2016

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

Tải về
774/ĐL-TDTT 03/08/2016

Điều lệ giải cầu lông, bóng chuyền hơi, kéo co, tung còn chào mừng 71 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 (02/9/1945-02/9/2016)

Tải về
770/CT-BTC 02/08/2016

Chương trình Hội diễn NTQC thành phố Điện Biên Phủ lần thứ VI năm 2016

Tải về
19-2016/NQ-CP 28/04/2016

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Tải về
981/BGDĐT-KTKĐCLGD 15/03/2016

V/v Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Tải về
Danh sách công bố thông tin người nộp thuế 25/11/2013

Danh sách công bố thông tin người nộp thuế

Tải về
628/ĐL-TDTT 04/08/2015

Điều lệ giải Cầu lông, Bóng chuyền hơi chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 (2/9/1945-2/9/2015)

Tải về
618/CĐ-BCH 30/07/2015

Công điện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
604/UBND-VP 28/07/2015

V/v chỉnh trang đô thị và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tải về
373/UBND-TN&MT 25/05/2015

Về việc trả lời đơn đề nghị giao đất của ông Lò Chí Ku- bản Pom Loi, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015

Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Tải về
294/KH-BATGT 23/04/2015

Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ gây ra trong mùa mưa 2015

Tải về
291/KH-UBND 23/04/2015

Kế hoạch tổng kết 07 năm triển khai, thực hiện Pháp lệnh Công an xã

Tải về
281/KH-UBND 17/04/2015

Kế hoạch giáo dục Quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015-2020

Tải về
271/KH-UBND 16/04/2015

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2015

Tải về
265/KH-UBND 14/04/2015

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2015.

Tải về
07/2015/TT-BTTTT 23/03/2015

Thông tư Quy định về kết nối viễn thông

Tải về
219/KH-UBND 31/03/2015

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2015

Tải về
59/BC-UBND 23/03/2015

Báo cáo việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
151/QĐ-CTUBND 23/03/2015

Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2010-2015

Tải về
188/KH-UBND 23/03/2015

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

Tải về
189/UBND-VHTT 23/03/2015

Đề nghị cấp phép thi công lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng cáo

Tải về
148/KH-UBND 20/03/2015

Tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường, xã năm 2015.

Tải về
173/KH-TNMT 18/03/2015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới năm 2015

Tải về