03:44 ICT Thứ tư, 21/04/2021

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
258/QĐ-UBND 08/02/2021

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Tải về
1565/QĐ-UBND 27/08/2020

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
388/QĐ-UBND 13/03/2020

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ( dự toán bổ sung)

Tải về
301/QĐ-UBND 26/02/2020

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1992/QĐ-UBND 23/12/2019

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố Điện Biên Phủ năm 2020.

Tải về
166/QĐ-UBND 07/02/2020

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị thuộc thành phố Điện Biên Phủ năm 2020.

Tải về
1064/QĐ-UBND 29/08/2019

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
08/NQ-HĐND 22/07/2019

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018

Tải về
860/QĐ-UBND 31/07/2019

Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019

Tải về
211/BC-UBND 03/07/2019

Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

Tải về
119/QĐ-UBND 28/01/2019

V.v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố ĐBP.

Tải về
118/QĐ-UBND 28/01/2019

V.v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố ĐBP ( Quyết toán bổ sung).

Tải về
1315/QĐ-UBND 07/09/2018

V.v bổ sung dự toán ngân sách để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 và kinh phí hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình tạo lập nơi ở mới thuộc dự án: Đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua.

Tải về
1274/QĐ-UBND 28/08/2018

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
334/QĐ-UBND 06/02/2018

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
334/QĐ-UBND 06/02/2018

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về