23:45 ICT Thứ hai, 17/01/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
182/QĐ-UBND 17/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Mào Thị Thuỷ (Người được uỷ quyền Nguyễn Đình Đạo) để thực hiện Dự án xây dựng điểm tái định cư C13 dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
167/QĐ-UBND 14/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Thị Lê để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
166/QĐ-UBND 14/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Thị Xá (Phạm Thị Lệ Xá) để xây dựng công trình: Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
164/QĐ-UBND 14/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Lê Hoài Nam, Trần Thị Tươi để thực hiện Dự án xây dựng điểm tái định cư C13 dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
162/QĐ-UBND 14/01/2022

V/v phê duyệt phương án hỗ trợ nơi ở tạm cho hộ gia đình được giao đất tái định cư thuộc dự án: xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Hạng mục: Bổ sung điểm TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Địa phận tổ dân phố 10, phường Thanh Trường

Tải về
155/QĐ-UBND 13/01/2022

Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã nuôi trồng thuỷ sản để xây dựng công trình Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung, khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m địa phận: tổ 17, phường Him lam, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
153/QĐ-UBND 13/01/2022

Về việc thu hồi nốt diện tích đất (nhỏ, lẻ) của gia đình ông Lã Vũ Quang, bà Trịnh Thị Thanh bị ảnh hưởng sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên

Tải về
148/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Pọm, Cà Thị Đại để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
147/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Đức, Cà Thị Ủa để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
146/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Tổ, Lường Thị Ọm để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
145/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Hiêng để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
144/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Chiến, Lò Thị Ón để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
143/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Pánh, Lường Thị Ượm để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
142/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Diện để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
141/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Thị Hoà, Quàng Thị Ngoan để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
140/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Thiện để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
139/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Biến, Lò Thị Xuân để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
138/QĐ-UBND 12/10/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Khiếu Đình Thô để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
137/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trương Văn Tiến, Dương Thị Hương để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
136/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Cà Văn Sơn, Lường Thị Hoa để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
135/QĐ-UBND 12/01/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lù Văn Hoàn, Lù Thị Lả để Xây dựng Điểm tái định cư số I – Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Hạng mục: Bổ sung mái tà luy địa phận bản Mớ, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
3/CV-VP 12/01/2022

V/v trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tiến Thịnh, tổ 18, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

Tải về
63/UBND-TNMT 11/01/2022

V.v trả lời đơn kiến nghị của bà Hà Thị Bẩy, tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
101/QĐ-UBND 11/01/2022

Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Thiên Long, bà Ngô Thị Hường tại ĐIểm tái định số 3 thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên

Tải về
61/QĐ-UBND 10/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông bà Lò Văn Dũng-Mào Thị Múi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Tải về
60/QĐ-UBND 10/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông bà Hoàng Thị Mơ-Lê Đăng Điệng để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Tải về
59/QĐ-UBND 10/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình bà Phạm Thị Hiền để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Tải về
58/QĐ-UBND 10/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Trần Đình Tình-Nguyễn Thị Thuỷ để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Tải về
3/QĐ-UBND 04/01/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Hà Minh Trí để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) -(Thay thế Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND thành phố)

Tải về
5162/QĐ-UBND 31/12/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lường Văn Nghiên (mẹ Lù Thị Hom), Lò Thị Kiên để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
5161/QĐ-UBND 31/12/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Dương, Lò Thị Loán để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
5160/QĐ-UBND 31/12/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Pản, Tô Thị Pâng để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
5159/QĐ-UBND 31/12/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Phong, Lò Thị Chưa để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
5158/QĐ-UBND 31/12/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Thiêm (người đại diện), Quàng Thị Định để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
5157/QĐ-UBND 31/12/2021

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lò Văn Phanh, Cà Thị Bình để thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động tại bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
1 2 3 ... 65 66 67  Trang sau
 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên

Bản đồ địa chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 15534

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 516694

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32391517

Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Tìm mộ liệt sỹ
Đại biểu nhân dân Điện Biên
Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên
Công báo Điện Biên
Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện Lực Điện Biên