03:51 ICT Thứ tư, 21/04/2021

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
60/QĐ-BTTTT 20/01/2021

Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Tải về
30/2020/TT-BTTTT 28/10/2020

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Tải về
29/2020/TT-BTTTT 28/10/2020

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Tải về
11/2020/TT-BTTTT 14/05/2020

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
01/2020/TT-BTTTT 07/02/2020

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Tải về
212/BTTTT-KHCN 20/01/2017

V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam

Tải về
43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

Tải về
22/2016/TT-BTTTT 19/10/2016

Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
24/2015/TT-BTTTT 18/08/2015

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Tải về
19/2015/TT-BTTTT 21/07/2015

Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút"

Tải về
03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Tải về
04/2012/TT-BTTTT 13/04/2012

Thông tư Quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

Tải về
24/2014/TT-BTTTT 29/12/2014

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Tải về
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014

Thông tư quy định chi tiét về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Tải về