15:11 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
19/CT-TTg 24/04/2020

về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tải về
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tải về
37/NQ-CP 29/03/2020

Nghị quyết về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

Tải về
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tải về
1252/QĐ-TTg 26/09/2019

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc

Tải về
298/CP-V.I 22/07/2019

V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Tải về
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Tải về
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về
54/2019/NĐ-CP 19/06/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Tải về
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Tải về
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Tải về
Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Tải về
28/2017/NĐ-CP 20/03/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Tải về
56/2017/NĐ-CP 09/05/2017

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Tải về
17/CT-TTg 09/05/2017

Chỉ thị Về vệc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Tải về
21/CT-TTg 22/05/2017

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệ70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)

Tải về
11/CT-TTg 29/03/2017

Chỉ thị về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Tải về
2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Tải về
52/2016/QĐ-TTg 06/12/2016

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

Tải về
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
19-2016/NQ-CP 28/04/2016

Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Tải về
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016

Nghị định quy định số lượng Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân

Tải về
01/2016/QĐ-TTg 19/01/2016

Quyết định về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tải về
2218/QĐ-TTg 10/12/2015

Quyết định về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015

Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải về
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã,hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng

Tải về
60/2015/QĐ-TTg 27/11/2015

Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tải về
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015

Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020

Tải về
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015

Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
70/2015/NĐ-CP 01/09/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Tải về
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

Tải về
33/2015/QĐ-TTg 10/08/2015

Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Tải về
1168/QĐ-TTg 24/07/2015

Quyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Tải về
14/2015/QĐ-TTg 20/05/2015

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Tải về
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

Tải về