13:18 ICT Thứ ba, 07/07/2020

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
99/VHTT 17/04/2020

Hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận chứng thư số

Tải về
89/VHTT 31/03/2020

V/v Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở

Tải về
70/VHTT 13/03/2020

Đăng ký chứng thư số

Tải về
32/KH-VHTT 06/02/2020

Kê hoạch

Tải về
114/ĐL-VHTT 03/06/2019

Điều lệ giải cầu lông gia đình lần thứ 5, năm 2019

Tải về
89/ĐL-VHTT 01/06/2018

Điều lệ giải cầu lông gia đình lần thứ 4- năm 2018

Tải về
135/KH-UBND 04/03/2015

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2015

Tải về
123/QD-UBND 02/03/2015

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Điện Biên Phủ trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban vận động cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Tải về
122/QD-UBND 02/03/2015

V/v Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố Điện Biên Phủ

Tải về