10:10 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1866/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ bà Tòng Thị Tiên để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1865/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Tòng Văn Bính, bà Lường Thị Thu để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1867/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Tòng Văn Tinh, bà Lò Thị Phượng để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1864/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ bà Lò Thị Thanh để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1868/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Tòng Văn Tuất, bà Lò Thị Hoa để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1869/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Tòng Văn Lọ, bà Lò Thị Hặc để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1861/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ bà Lường Thị Ngoan để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1863/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Quàng Văn Hanh, bà Lò Thị Yêu để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1838/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) UBND phường Thanh Trường để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1832/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Vi Văn Quyền để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1839/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Dương Mạnh Hiền, Phạm Thị Thi để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1840/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Vương Đình Cảnh để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1841/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Văn Can, Lê Thị Tỵ để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1842/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Bế Thị Tuyết để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1843/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Minh Hoàng để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1831/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lê Minh Phúc, Trần Thị Măng để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1844/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Vũ Mạnh Chiến, Vũ Thị Bình để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1845/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nông Đức Biên, Hà Thị Thanh Thảo để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1846/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Văn Hoạt để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1847/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Thị Hồng Lê, Đỗ Văn Thuấn để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1848/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm Văn Nghiệp, Ngô Thị Hoa để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1849/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Lương Viết Hiền để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1850/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Phương Nam để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1851/QĐ-UBND 10/08/2022

Thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Đình Lập, Đoàn Thị Hòa để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường

Tải về
1852/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đỗ Duy Dũng, Nguyễn Thị Cúc để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1853/QĐ-UBND 10/08/2022

Thu hồi đất của ông (bà) Vương Đình Đông, Bùi Thị Vương để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường

Tải về
1854/QĐ-UBND 10/08/2022

Thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Lành để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường

Tải về
1855/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đỗ Thị Kiều Linh để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1856/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Quang Quyết để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

Tải về
1857/QĐ-UBND 10/08/2022

Thu hồi đất của ông (bà) Vũ Thị Châu để thực hiện dự án: Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường

Tải về
1858/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Thị Tố, ông Lò Văn Nguyên, bà Lò Thị Tươi (những người đồng thừa kế của ông Lò Văn Chinh (đã chết) để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 04)

Tải về
1859/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Văn Pâng – Lò Thị Hợp để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 04)

Tải về
1860/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Biên để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 04)

Tải về
1862/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Hoàng Văn Quân – Cà Thị Sương để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 04)

Tải về
1872/QĐ-UBND 10/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lù Văn Thiểng – Tòng Thị Túi để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 04)

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 ... 73 74 75  Trang sau
 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên