11:36 ICT Chủ nhật, 14/08/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN


DANH SÁCH VĂN BẢN


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1788/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Trần Trai để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1790/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Lường Văn Khẻ, bà Cà Thị Nghiến để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1791/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông Lò Văn Kiên, bà Đào Thị Hoa để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1792/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Lò Văn Thắm, bà Lường Thị Hồng Vân để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1794/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Lò Văn Biên, bà Quàng Thị Thơm để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1795/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của ông Hoàng Hữu Phát, bà Trương Thị Thu để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1796/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Lò Văn Nam, bà Lường Thị Hương để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1797/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Đỗ Tiến Hảo, bà Lường Thị Dương để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1798/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Quàng Văn Thinh, bà Cà Thị Hoa để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1799/QĐ-UBND 05/08/2022

Về việc thu hồi đất của hộ ông Lường Văn Thành, bà Lường Thị Piếng để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1767/QĐ-UBND 04/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông Lường Văn Anh, bà Lò Thị Thu để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1768/QĐ-UBND 04/08/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông Lê Viết Cảnh, bà Nguyễn Thị Hoa để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1565/UBND-TNMT 05/08/2022

V/v trả lời nội dung kiến nghị của bà Đào Thị Phượng, số nhà 342A, tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1536/UBND-LĐTBXH 02/08/2022

V/v thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản Đợt 02-khóa 2 năm 2022

Tải về
1674/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Quàng Thị Tâm để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1676/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lù Văn Dương – Quàng Thị Phương để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1677/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Bùi Văn Bốn – Vũ Thị Ngân để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1678/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Công Huynh để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1679/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lò Thị Pháy để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1680/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Nguyễn Thị Dương – Hà Quang Thành để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1681/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Quàng Thị Ninh để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1682/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Quàng Văn Minh – Lò Thị Kiên để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1683/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Bùi Văn Huyên – Vì Thị Ơn để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1684/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Đoàn Văn Hai – Bùi Thị Hạnh để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1685/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Vũ Thanh Hà để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1686/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà): Lê Xuân Diễn – Lê Thị Diên để thực hiện dự án: Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (đợt 03)

Tải về
1689/QĐ-UBND 28/07/2022

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B, địa phận phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 03)

Tải về
1687/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Vận, bà Phạm Thị Vân để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1688/QĐ-UBND 28/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Then để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1652/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Trọng Vận, bà Phạm Thị Vân để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1653/QĐ-UBND 27/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình bà Nguyễn Thị Then để thực hiện dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

Tải về
1591/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Phạm Thị Hồng để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1592/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Vũ Thị Mẫn để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1593/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Đỗ Xuân Năm, Bùi Thị Doãn để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
1594/QĐ-UBND 23/07/2022

Về việc thu hồi đất của gia đình ông (bà) Ngô Thị Tất để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 66 67 68 ... 73 74 75  Trang sau
 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên