11:47 ICT Thứ hai, 23/05/2022

Trang nhất » Văn bản QLNN

Tên / Số / ký hiệu : 21-KL/TW
Về việc / trích yếu

Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Ngày ban hành 25/10/2021
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thông tin tuyên truyền
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan / đơn vị ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 448 | Đã tải: 1