02:23 ICT Thứ ba, 17/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
75/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tải về
74/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo, kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Tải về
73/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tải về
72/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tải về
71/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án ;hình sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tải về
70/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tải về
69/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tải về
68/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022 thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
67/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
66/BC-HĐND 13/12/2021

Thẩm tra báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
63/BC-HĐND 10/12/2021

Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 của ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên