21:09 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
83/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
85/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
77/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Tải về
77/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Tải về
84/BC-HĐND 16/12/2019

Thẩm tra về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
81/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
82/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về
79/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo Thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
80/BC-HĐND 16/12/2019

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
78/bc-HĐND 16/12/2019

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban pháp chế HĐND thành phố năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên