21:11 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
63/BC-HĐND 28/10/2019

Kết quả giám sát công tác giải quyết đơn thư trên lĩnh vực đất đai năm 2017, 2018 và sáu tháng đầu năm 2019

Tải về
33/BC-HĐND 17/07/2020

Tình hình hoạt động của Ban pháp chế HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
38/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
41/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng cuối năm 2020.

Tải về
40/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
37/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng cuối năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
36/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra và về công tác xét xử thi hành hình sự 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
35/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra báo cáo về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
34/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra về tình hình thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên