22:03 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
82/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
81/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
80/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
80/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
79/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
78/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo kết quả thi hành án hình sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
78/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo kết quả thi hành án hình sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
76/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
75/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Điện Biên Phủ khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tải về
77/BC-HĐND 11/12/2020

Thẩm tra báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
13/BC-HĐND 11/05/2020

Kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố ĐBP.

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên