16:43 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
39/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
38/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
37/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
36/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
35/BC-HDND 13/07/2022

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
34/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
31/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra tình hinh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Tải về
33/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra tình hinh thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Tải về
32/BC-HĐND 13/07/2022

Thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021

Tải về
18/BC-HĐND 27/06/2022

Kết quả hoạt động của Ban kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên