21:30 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
87/BC-HĐND 17/12/2019

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
86/BC-HĐND 17/12/2019

hẩm tra về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
93/BC-HĐND 17/12/2019

hẩm tra điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018.

Tải về
95/BC-HĐND 17/12/2019

Báo cáo hẩm tra phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
97/BC-HĐND 17/12/2019

Báo cáo thẩm tra kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
92/BC-HĐND 17/12/2019

Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020.

Tải về
73/BC-HĐND 09/12/2019

Báo cáo Hoạt đông của Ban kinh tế xã hội năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.

Tải về
91/BC-HĐND 17/06/2019

Báo cáo hẩm tra về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019, dự thảo và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020.

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên