21:33 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
32/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc thành phố quản lý

Tải về
31/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
30/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án dự kiến đầu tư năm 2021 bằng nguồn ngân sách thành phố

Tải về
29/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2019

Tải về
26/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
24/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020

Tải về
28/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra quyết toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2020

Tải về
27/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
25/BC-HĐND 17/07/2020

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
66/BC-HĐND 25/11/2019

Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường từ khi Luật bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực đến 30/8/2019

Tải về
23/BC-HĐND 17/07/2020

Hoạt động của Ban kinh tế xã hội HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên