21:35 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
96/Bc-HĐND 16/12/2020

Thẩm tra kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
94/BC-HĐND 16/12/2020

Thẩm tra tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Tải về
94/BC-HĐND 16/12/2020

Thẩm tra tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Tải về
91/BC-HĐND 16/12/2020

Về tình hình mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
89/BC-HĐND 16/12/2020

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tải về
69/BC-HĐND 07/12/2020

Hoạt động của Ban kinh tế xã hội năm 2020; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về
65/BC-HĐND 30/10/2020

BC. kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
65/BC-HĐND 30/10/2020

BC. kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên