01:23 ICT Thứ ba, 17/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
2443/TTr-UBND 02/12/2021

Về Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022

Tải về
2336/TTr-UBND 24/11/2021

Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
2442/TTr-UBND 02/12/2021

TTr - Kế hoạch đầu tư công năm 2022, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên