20:47 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1701/TTr-UBND 28/11/2019

Tờ trình Điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018 thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
428/BC-UBND 12/12/2019

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tải về
1696/TTr-UBND 28/11/2019

Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1697/TTr-UBND 28/11/2019

Tờ trình đề nghị thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên