16:32 ICT Thứ hai, 15/08/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
875/TTr-UBND 15/06/2020

V.v giới thiệu người ứng cử để bầu bổ sung Uỷ viên UBND thành phố ĐBP khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tải về
873/TTr-UBND 15/06/2020

V.v miễn nhiệm Uỷ viên UBND thành phố ĐBP khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tải về
874/TTr-UBND 15/06/2020

Phương án nhân sự bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND thành phố Điện Biên Phủ khá V, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
843/TTr-UBND 10/06/2020

Ban hành Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố.

Tải về
843/TTr-UBND 10/06/2020

Ban hành Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố.

Tải về
929/TTr-UBND 23/06/2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
929/TTr-UBND 23/06/2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tải về
905/TTr-UBND 19/06/2020

Về việc danh mục các dự án dự kiến đầu tư năm 2021 bằng nguồn ngân sách thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
906/TTr-UBND 19/06/2020

Đề nghị điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Tải về
900/TTr-UBND 18/06/2020

Tờ trình đề nghị phân loại đơn vị hành chính thành phố ĐBP

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên