20:36 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
13 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018

Tải về
12 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
11 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị Quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách thành phố Điện Biên Phủ năm 2020

Tải về
10 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị Quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Tải về
09 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa V

Tải về
08 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng trên địa bàn các phường Thanh Trường, Thanh Bình, Him Lam, Nam Thanh từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến 31/12/2018

Tải về
07 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
05 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết thành lập đoàn giám sát công tác quản lý, cấp phép cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố

Tải về
04 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thành phố năm 2020

Tải về
06 17/12/2019

DỰ THẢO Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND thành phố năm 2020

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên