16:26 ICT Thứ hai, 15/08/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

NQ về danh mục dự án dự kiến đầu tw năm 2021 bằng nguồn ngân sách thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

NQ về việc bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND thành phố Điện Biên Phủ khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

Về việc miễn nhiệm chwcs danh Uỷ viên UBND thành phố Điện Biên Phủ khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

NQ về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2019

Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

NQ về việc giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc thành phố quản lý

Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

Tải về
NQ-HĐND 15/07/2020

NQ về điều chỉnh mục tiêu, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020

Tải về
/NQ-HĐND 15/07/2020

Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
/NQ-HĐND 15/07/2020

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên