20:20 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
314/BC-UBND 28/07/2021

Trả lời kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tải về
340/BC-UBND 28/07/2021

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa VI.

Tải về
290/BC-UBND 15/07/2021

Kết quả điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
328/BC-UBND 22/07/2021

Kết quả phối hợp giữa UBND thành phố với Thường trực HĐND thành phố trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố khóa V đến nay

Tải về
315/BC-UBND 19/05/2021

BC. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

Tải về
291/BC-UBND 05/07/2021

Quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

Tải về
333/BC-UBND 26/07/2021

Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
313/BC-UBND 19/07/2021

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên