00:59 ICT Thứ ba, 17/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
596/BC-UBND 02/12/2021

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách thành phố 2021

Tải về
586/BC-UBND 02/12/2021

Kết quả điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021

Tải về
592/BC-UBND 02/12/2021

BC - Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
582/BC-UBND 01/12/2021

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tải về
572/BC-UBND 29/11/2021

BC Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tải về
575/BC-UBND 30/11/2021

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022

Tải về
581/BC0UBND 01/12/2021

kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tải về
587/BC-UBND 02/12/2021

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2022

Tải về
558/BC-UBND 02/12/2021

Trả lời ý kiến kiến nghị sau kỳ họp thứ 2

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên