17:18 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
310/BC-UBND 13/07/2022

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VI

Tải về
299/BC-UBND 11/07/2022

Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
280/BC-UBND 01/07/2022

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Tải về
281/BC-UBND 01/07/2022

Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022,nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
275/BC-UBND 29/06/2022

BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
BC 293/BC-UBND 06/07/2022

BC tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022

Tải về
291/BC-UBND 06/07/2022

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
272/BC-UBND 28/06/2022

Công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
271/BC-UBND 28/06/2022

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên