22:01 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
257/BC-UBND 24/06/2020

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về
246/Bc-UBND 19/06/2020

Báo cáo Quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 ( trình kỳ họp thứ 13 - HĐND thành phố ĐBP khóa V).

Tải về
231/BC-UBND 15/06/2020

Tình hình thực hiện thu - chi ngânsách 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về
266/BC-UBND 09/06/2020

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
252/BC-UBND 22/06/2020

Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tải về
241/BC-UBND 18/06/2020

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa V.

Tải về
243/BC-UBND 18/06/2020

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố ĐBP.

Tải về
244/BC-UBND 18/06/2020

BC Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên