17:36 ICT Thứ hai, 15/08/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
506/BC-UBND 30/11/2020

Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021

Tải về
484/BC-UBND 20/11/2020

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tải về
517/BC-UBND 04/12/2020

Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tải về
516/BC-UBND 04/12/2020

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên