17:50 ICT Thứ năm, 06/10/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
11 13/07/2022

Gợi ý thảo luận

Tải về
10 13/07/2022

Dự kiến Chương trình kỳ họp

Tải về
75/TTr-HĐND 11/07/2022

Về chương trình giám sát năn 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tải về
8 11/07/2022

Phiếu phát biểu ý kiến

Tải về
8 11/07/2022

Phiếu chất vấn

Tải về
21/BC-HĐND 08/07/2022

Kết quả hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2022

Tải về
19/BC-HĐND 06/07/2022

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ hop thứ 6, HĐND thành phố khóa VI

Tải về
10/TB-HĐND 24/06/2022

Thông báo triệu tập: Đại biểu về dự kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Điện Biên Phủ khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tải về
15/GM-HĐND 08/07/2022

Trân trọng kính mời đồng chí tới dự kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố Điên Biên Phủ khóa VI, nhiêm kỳ 2021 - 2026

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên