21:36 ICT Thứ bảy, 28/05/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
75/BC-HDND 11/12/2019

Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề năm 2018

Tải về
03 17/12/2019

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa V

Tải về
76/BC-HĐND 11/12/2019

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố ĐBP khoá V.

Tải về
58/BC-ĐGS 09/09/2019

Kết qủa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý đất sử dụng vào mục đích công cộng trên địa bàn các phường: Thanh Trường, Thanh Bình, HIm Lam, Nam Thanh từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến 31/12/2018.

Tải về
71/BC-HĐND 06/12/2019

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019 Chương trình hoạt động năm 2020.

Tải về
70/BC-HĐND 04/12/2019

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa V.

Tải về
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên