03:48 ICT Chủ nhật, 26/06/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
01 Chương trình 06/04/2021

Chương trình kỳ họp

Tải về
22/BC-HĐND 07/04/2021

Tổng kết hoạt đông của HĐND thành phố Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tải về
6/BC-HĐND 26/02/2021

Tổng kết hoạt động ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
16/BC-HĐND 09/03/2021

tình hình tổ chức hoạt động của Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
5/TB-HĐND 07/04/2021

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 17 (tổng kết nhiệm kỳ -2016-2021

Tải về
21/BC-HĐND 06/04/2021

Thẩm tra công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
56/BC-VKSTPDBP 11/03/2021

Của Viện trưởng viện kiểm sát nhân nhân thành phố Điện Biên phủ trình kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
25/BC-TA 12/03/2021

Kết quả công tác thi hành án hình sự nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
20/BC-HĐND 06/04/2021

Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
19/BC-HĐND 06/04/2021

Thẩm tra Báo cáo kết quả công tác xét xử thi hành án hình sự nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về
97/BC-UBND 16/03/2021

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tải về
40/BC-UBND 27/01/2021

Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

Tải về
6/GM-HĐND 09/04/2021

Giấy mời

Tải về
96/Bc-HĐND 16/12/2020

Thẩm tra kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
94/BC-HĐND 16/12/2020

Thẩm tra tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Tải về
94/BC-HĐND 16/12/2020

Thẩm tra tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

Tải về
91/BC-HĐND 16/12/2020

Về tình hình mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Tải về
89/BC-HĐND 16/12/2020

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tải về
506/BC-UBND 30/11/2020

Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021

Tải về
88/BC-HĐND 14/12/2020

Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021.

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên