08:45 ICT Thứ sáu, 01/07/2022

Trang nhất » Tài liệu kỳ họp HĐND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
10/BC-HĐND 01/04/2022

Thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
9/BC-HĐND 01/04/2022

Thẩm tra dự thảo nghị quêét chủ trương đầu tư công trình kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
8/BC-HĐND 01/04/2022

THẩm tra dự thảo nghị quyết diều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
5/BC-HĐND 01/04/2022

Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố ĐIện Biên Phủ

Tải về
4/BC-HĐND 01/04/2022

Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
587/TTr-UBND 28/03/2022

về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tải về
539/TTr-UBND 22/03/2022

Tờ trình Quyết định chủ trƣơng đầu tư Công trình: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn

Tải về
537/TTr-UBND 22/03/2022

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu cư công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
529/TTr-UBND 21/03/2022

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
5/NQ 03/04/2022

Dự thảo nghị quyết Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
4/NQ 03/04/2022

Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
3/NQ 03/04/2022

Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
2/NQ 03/04/2022

Dự thảo nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
1/NQ 03/04/2022

Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn

Tải về
588/TTr-UBND 28/03/2022

Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Tờ trình bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 21/12/2021

Tải về
5/TB-HĐND 28/03/2022

Thông báo triệu tập kỳ họp

Tải về
8/GM-HĐND 30/03/2022

Giấy mời kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VI

Tải về
8 10/12/2021

về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022

Tải về
7 10/12/2021

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2022

Tải về
6 10/12/2021

Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Tài liệu kỳ họp

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên