08:52 ICT Thứ hai, 18/10/2021

Trang nhất » Tài liệu UBND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
02/BC-UBND XTM 13/01/2020

Giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020

Tải về
Trung tâm QLĐĐ 14/01/2020

BÁO CÁO THAM LUẬN Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai thực hiện các dự án; tạo lập quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tải về
Trung tâm QLĐĐ 14/01/2020

BÁO CÁO THAM LUẬN Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để triển khai thực hiện các dự án; tạo lập quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tải về
PĐTĐ-UBND 14/01/2020

Phát động thi đua năm 2020

Tải về
4/BC-BCH 14/01/2020

báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV và công tác xây dựng theo trường huấn luyện

Tải về
17/BC-UBND 13/01/2020

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về
02/BC- BQL WB 09/01/2020

Báo cáo giải pháp quản lý chất lượng, tiến độ đảm bảo an toàn các công trình do ban làm chủ đầu tư và công tác phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn

Tải về
02/BC- BQL WB 09/01/2020

Báo cáo giải pháp quản lý chất lượng, tiến độ đảm bảo an toàn các công trình do ban làm chủ đầu tư và công tác phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn

Tải về
06/TC-LT TCKH 13/01/2020

Báo cáo tham luận về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và các biện pháp thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố ĐBP 2020

Tải về
05/BC-VHTT-TH 14/01/2020

Báo cáo giải pháp nâng cáo chất lượng các đội văn nghệ ở các tổ dân phố, bản các xã, phường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư trề trật tự đô thị trên hệ thống loa truyền thanh thành phố và xã phường

Tải về
BC thuế 13/01/2020

BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ,GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2020

Tải về
BC-UBND PTTr 13/01/2020

b¸o c¸o Gi¶i ph¸p phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chế độ bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn và giải pháp xử lý dứt điểm các vụ vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trường

Tải về
TL- XPK 13/01/2020

BÁO CÁO THAM LUẬN Chủ đề: Kết quả thực hiện phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan

Tải về
BC - TNMT 13/01/2020

Báo cáo Giải pháp quản lý, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các vụ vi phạm về đất đai năm 2020 và giải pháp giải quyết dứt điểm đơn thư về lĩnh vực đất đai.

Tải về
01/BC-TTĐT 09/01/2020

Báo cáo giải pháp việc chủ động phát hiện kịp thời, ngăn ngừa, xử lý triệt để việc xây dựng, san ủi đất đai trái phép, sai phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định, việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng lề đường

Tải về
04/BC-UBND PHL 10/01/2020

Báo cáo giải pháp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện chính sách về thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn

Tải về
02/BC-UBND PMT 09/01/2020

Báo cáo giải pháp phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện chính sách về bồi thường và tái định cư để thực hiện các công trình dự án và giải pháp phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật các vụ vi phạm về đất đai, trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn phường Nam Thanh

Tải về
01/GP-UBND PNT 09/01/2020

Giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020

Tải về
01/BC-UBND PNB 10/01/2020

Báo cáo giải pháp phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động dân dân ủng hộ và thực hiện chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn

Tải về
14/BC - PGD&ĐT 09/01/2020

Báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia

Tải về
 

Nội dung họp UBND

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên