09:37 ICT Thứ hai, 18/10/2021

Trang nhất » Tài liệu UBND


DANH SÁCH TÀI LIỆU


Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao


Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
/QĐ-UBND 19/01/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2021

Tải về
08/BC-UBND 20/01/2021

BÁO CÁO Giải pháp phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các công trình dự án và giải pháp phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật các vụ vi phạm về đất đai, trật tự đô thị và xây dựng trên địa bàn phường Nam Thanh

Tải về
.BC-DVKTTH 19/01/2021

BÁO CÁO Giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp .

Tải về
/BC-CCT 19/01/2021

BÁO CÁO GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 2021

Tải về
/BC-VHTT-TH 18/01/2021

BÁO CÁO Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Tải về
BTL 18/01/2021

Giải pháp quản lý tài nguyên, môi trường và khoáng sản, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Tải về
BC-KT 18/01/2021

BÁO CÁO THAM LUẬN Giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Tải về
04/BC-UBND 11/01/2021

Giải pháp Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021. (Thanh Minh)

Tải về
10/BC-UBND 07/01/2021

Giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP năm 2021 (Nà Nhạn)

Tải về
03/BC-UBND 06/01/2020

hỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021 (Him Lam)

Tải về
BC-UBND 19/01/2021

Báo cáo Xây dựng giải pháp năm 2021 trên địa bàn phường Tân Thanh

Tải về
38/BC-BCH 18/01/2021

Giái pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2020

Tải về
43/BC-PGDĐT 18/01/2021

BÁO CÁO XD TRƯỜNG HỌC AN TOÀN THÂN THIỆN , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Tải về
43/BC-PGDĐT 18/01/2021

BÁO CÁO XD TRƯỜNG HỌC AN TOÀN THÂN THIỆN , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Tải về
/BCTL 18/01/2021

Báo cáo tham luận của phòng Quản lý đô thị thành phố về giải pháp tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị năm 2021 và khắc phục, giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Tải về
/TCKH-TL 18/01/2021

Báo cáo tham luận - Một số giải pháp thực hiện thu, chi Ngân sách thành phố và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021

Tải về
81/CATP 18/01/2021

Giái pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giảm thiểu tình trạng vi phạm về dừng, đỗ xe lòng đường.

Tải về
02/BC-VHTT 11/01/2021

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông năm 2021.

Tải về
02/BC-VHTT 11/01/2021

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông năm 2021.

Tải về
02/BC-VHTT 11/01/2021

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông năm 2021.

Tải về
 

Nội dung họp UBND

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên