20:03 ICT Thứ tư, 19/02/2020

Trang nhất » Mua sắm tập trung

Quyết định về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2018

Nội dung đang cập nhật
Tải Quyết định tại đây.