07:24 ICT Thứ sáu, 24/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Bầu cử ĐBQH và HDNDcác cấp

Các cấp Công đoàn TP. Điện Biên Phủ: Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ năm - 08/04/2021 12:43 View: 62
Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2021 Liên đoàn Lao động Thành phố đã xây dựng chương trình công tác, trong đó các nhiệm vụ gắn với các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Các cấp Công đoàn TP. Điện Biên Phủ: Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Các cấp Công đoàn TP. Điện Biên Phủ: Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với mục đích và ý nghĩa đó, các cấp Công đoàn Thành phố đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, nêu bật được các nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Điện Biên Phủ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân, hướng về ngày bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, tâm huyết với nhiệm vụ, tận tụy với Nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử của các cấp Công đoàn thành phố Điện Biên Phủ:
 

Tác giả bài viết: Quế Anh – LĐLĐ Thành phố

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn