08:01 ICT Thứ sáu, 24/09/2021

Trang nhất » Tin Tức » Bầu cử ĐBQH và HDNDcác cấp

Phường Tân Thanh: Sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021.

Thứ sáu - 21/05/2021 08:01 View: 88
Đến thời điểm này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, UBMTTQ phường Tân Thanh đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và phấn đấu đạt kết quả cao nhất.
Tiếp xúc giữa cử tri phường Tân Thanh với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp xúc giữa cử tri phường Tân Thanh với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bầu cử, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 10 thành viên; lãnh đạo UBND thành lập Ủy ban bầu cử phường gồm 11 thành viên, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, phụ trách từng công việc, từng chi bộ, tổ dân phố; quyết định thành lập các ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử; xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về  công tác bầu cử. Thành lập 3 tiểu ban giúp việc: Nhân sự, tuyên truyền , an ninh trật tự. Dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ đại biểu HĐND phường, thực hiện quy trình các bước hiệp thương theo quy định. Phân chia  đơn vị bầu cử. Ủy ban MTTQ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến tham gia với người ứng cử và vận động bầu cử giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp khách quan, dân chủ, đúng luật. Các cử tri bày tỏ, tín nhiệm cao với những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử... 
 

 
Cùng với công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động, trực quan, truyền thanh các ngày trong tuần. Treo băng rôn, pa nô, áp phích, ... qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, về tiêu chuẩn, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Các cơ quan chức năng: Công an, Quân sự phường, Y tế, Ban bảo vệ dân phố, Tiểu ban An ninh trật tự xây dựng kế hoạch tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu cử. Ủy ban bầu cử phường chỉ đạo các tổ dân phố, các đơn vị bầu cử niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cập nhật biến động cử tri trên địa bàn ...
 

Đánh giá công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử: Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường khẳng định: Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ , các đoàn thể chính trị - xã hội xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh. Vì vậy, ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ phường đã triển khai nghiêm túc các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử.  Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia cuộc bầu cử. Công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường đảm bảo đúng Luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.  Xây dựng phương án trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử…

Toàn phường có 6 tổ bầu cử với 6 khu vực bỏ phiếu, đến thời điểm này trên địa bàn phường cơ bản đã hoàn tất các khâu cuối cùng chuẩn bị cho cuộc bầu cử, như: Trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu, phiếu bầu, thẻ cử tri…

Với tinh thần tích cực, chủ động, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, Ủy ban bầu cử phường tiếp tục hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành vào ngày 23/5/2021 đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật và thành công./.                                            


Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn