13:36 ICT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

89 năm mùa Xuân có Đảng

Chủ nhật - 03/02/2019 09:08
Mùa Xuân, mùa của sự sống và hồi sinh của vạn vật. Sự kiện Đảng ta được thành lập ngày 3-2-1930 - đúng vào thời khắc giao hoà giữa đất trời và lòng người có thể là sự ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử. Vào thời khắc đất nước vào Xuân, chúng ta càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại mùa xuân độc lập, tự do cho dân tộc và ấm no hạnh phúc cho Nhân dân.

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về cả dân tộc ta lại hân hoan đón chào một năm mới, một mùa Xuân mới. Mùa Xuân này Đảng tròn 89 tuổi, 89 mùa Xuân ấy Đảng đã chiến đấu không ngừng cho hòa bình, độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc và ấm no của Nhân dân. Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Thực tế từ khi có Đảng, Nhân dân ta đã có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và từ đó cách mạng Việt Nam đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong lịch sử dân tộc.


 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của “Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng người lao động”. Tiếp đến là thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đánh bại hai đế quốc thực dân sừng sỏ của thế giới, hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân loại, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đặc biệt từ khi hòa bình, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới đất nước, từng bước đưa đất nước quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội.

Với Đảng ta, qua các mùa Xuân càng thêm dạn dày càng tràn đầy sức sống, bởi Đảng ta là Đảng chiến đấu, dựng xây, với mục đích lý tưởng cao cả, không ngoài mục đích nào khác là vì hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc. Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng ta luôn đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mãi là ngọn đuốc sáng, để soi đường chỉ lối, lãnh đạo đất nước, lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết Đảng với dân một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực từng bước đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng lạc hậu. Phấn đấu vì một nước Việt Nam hòa bình và phát triển.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Điện Biên luôn tự hào đã cùng Nhân dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc, hun đúc nên truyền thống anh hùng của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  

Ông Giàng A Tính, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết: Chúng ta rất phấn khởi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng. Đảng ta đã trải qua 89 mùa xuân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương, tỉnh Điện Biên chúng tôi qua theo dõi thấy phát triển rất là phấn khởi, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, và sau khi chia tách tỉnh Lai Châu thành tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Phải nói là về các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh luôn được phát triển và đặc biệt có sự đầu tư của trung ương, sự lãnh đạo của Đảng và đoàn kết của nhân dân các tiêu chí phát triển đều đạt và vượt, tôi thực sự thấy rất vui mừng, phấn khởi.


Thành phố Điện Biên Phủ hôm nay

Xuân Kỷ Hợi về mở ra một trang mới với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Nhìn lại một năm qua, chúng ta càng thêm phấn đấu, tự hào về những thành quả mà tỉnh nhà đã đạt được. Mặc dù còn muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã vượt lên tất cả và giành được những thành tựu rất đáng khích lệ trong phát triển kinh tế -xã hội.

Năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 7,2%, tổng sản phẩm GRDP đạt gần 10.500 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 27 triệu đồng/năm tăng trên 12% so với năm 2017. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 3,5% xuống còn 37,5% cuối năm 2018; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có bước phát triển: Quy mô, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo.

Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, phát huy hiệu quả. Các chương trình, dự án trọng điểm được tập trung triển khai, thực hiện. Diện mạo khu vực nông thôn, thành thị thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Ðến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường.

Đ/c Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Năm 2018 dưới sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đạt rất khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%, GRDP đạt 10.482 tỉ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định.

Trong đó đóng góp GDP tăng trưởng ở du lịch, dịch vụ trên 50%. Đồng thời chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nên chúng ta đã thu hút được nhiều doanh nghiệp. Đồng thời ta thực hiện tốt việc thu ngân sách do trung ương giao, chúng ta thực hiện tốt vốn đầu tư của toàn xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉn được quan tâm nên ta có một số tập đoàn lớn đã đăng ký đầu tư vào tỉnh ta. Văn hóa xã hội, đời sống nhân dân được quan tâm cải thiện, tỉ lệ hộ ghèo giảm theo đúng tiêu chí đặt ra.


Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới thiết thực, góp phần tăng cường
sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng

Cùng với Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt các chỉ thị, nghị quyết trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ngay từ đầu năm, trên tinh thần các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, các địa phương đã tập trung xây dựng các chỉ tiêu, nghị quyết riêng cho từng địa phương mình. Trong đó đặc biệt chú ý việc tận dụng tối đa những nguồn lực, thế mạnh của địa phương để đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch trong phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.
 
Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Ðảng bộ tỉnh còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức cơ sở đảng đã phát triển rộng khắp từ tỉnh tới cơ sở, từ địa bàn vùng thấp tới vùng cao, biên giới.

Hai nhiệm kỳ gần đây, Tỉnh ủy đều có Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, trong đó chú trọng địa bàn khó khăn, các thôn, bản mới chia tách, thành lập, nơi chưa có tổ chức đảng, đảng viên. Bằng cách làm cụ thể, quyết liệt, từ một Ban cán sự Ðảng, qua 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đến nay Ðảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với 650 tổ chức cơ sở đảng, với trên 37.500 đảng viên.

Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được trên 5.900 đảng viên, xóa được 81 thôn, bản chưa có đảng viên, giảm gần 5% số bản chưa có đảng viên so với đầu nhiệm kỳ; xóa 150 thôn, bản chưa có chi bộ, giảm 32 trường học chưa có chi bộ; củng cố, kiện toàn, thành lập mới 20 tổ chức cơ sở đảng và 248 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 

Dù trong hoàn cảnh nào năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ luôn được chú trọng, công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy được kiện toàn, công tác giám sát, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, công tác vận động quần chúng Nhân dân được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hàng động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và nạn quan liêu, tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 thì tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 23/5/2016 về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Nghị quyết này được các tổ chức cơ sở đảng triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể là thành lập mới được 20 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp trên 5.800 đảng viên mới, từ đó số thôn bản trắng đảng viên giảm 81 thôn bản, từ 95 xuống còn 14 thôn, bản trắng đảng viên.


Công tác cán bộ phải được xem là nhiệm vụ then chốt trong công tác
xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy.

Tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các cấp ủy quan tâm công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên, chú trọng đối tượng đoàn viên thanh niên, người dân tộc thiểu số, phụ nữ. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới thiết thực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng.

Nhiều cấp ủy, chi bộ từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đi sâu kiểm điểm đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc và muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt, hoặc kém.

Bởi vậy, công tác cán bộ phải được xem là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy. Dù trong điều kiện hoàn cảnh nào thì phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, một nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, vậy nên việc rèn luyện đạo đức của Đảng viên vừa là yêu cầu vừa là sứ mệnh của sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng.
 
Một năm mới lại bắt đầu, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đang đứng trước vạch xuất phát của một chặng nước rút đòi hỏi cần có sự dồn sức cao độ. Năm 2019 các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là cả một thử thách, và đích đến cuối cùng không chỉ là đạt kế hoạch của cả nhiệm kỳ mà là tạo bước đệm hết sức quan trọng cho giai đoạn phát triển mới với yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, chính vì vậy hơn bao giờ hết, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự gương mẫu tâm huyết của cán bộ đảng viên lại càng phải được phát huy cao độ.
 
Một mùa Xuân mới lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng bằng đến hải đảo, nơi nơi đều mang một màu xanh hi vọng. Hơn ai hết, ta hiểu rõ những thành quả hôm nay đều được xây đắp bằng  mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ cha anh. Mỗi người con đất Việt hôm nay lại nhớ về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhớ đến Bác Hồ kính yêu - Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.


Sắc Xuân trên vùng cao Tây Bắc

Xuân đã về rạo rực khắp phố phường, làng bản, rạo rực lòng người. Những thành tựu quan trọng tỉnh nhà đạt được trong năm qua là nhờ quyết tâm lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhờ sự đồng thuận từ các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến các cộng đồng thôn bản, các gia đình và sự đóng góp công sức, trí tuệ của mỗi người dân, doanh nghiệp.

Năm 2019 được xác định là năm có ý nghĩa bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, là năm kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ tự tin bước vào năm mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Mừng xuân mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 89 tuổi, Đảng bộ tỉnh tròn 70 tuổi, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Điện Biên càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nguyện đoàn kết phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội./.  
 

Tác giả bài viết: Chung Dũng

Nguồn tin: dienbientv.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn