21:02 ICT Thứ sáu, 19/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 3/2017

Thứ hai - 24/07/2017 05:53 View: 526
Chiều ngày 21/7/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 3/2017.
Đ/c Đặng Việt Hùng- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho các đảng viên mới.

Đ/c Đặng Việt Hùng- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố trao giấy chứng nhận cho các đảng viên mới.

        Trong 8 ngày, 32 đảng viên mới được học tâp nghiên cứu 10 bài lý luận: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của nước ta; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hộ nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Các đồng chí học viên đã thảo luận tại lớp và viết thu hoạch. Học viên còn được tổ chức đi thực tế tại khu di tích lịch sử Mường Phăng, đền Hoàng Công Chất, Cửa khẩu Tây Trang- huyện Điện Biên và một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 
 
        Kết quả học tập, có trên 90% đồng chí đạt khá, giỏi; 0,32% đạt yêu cầu, 0,32% chưa đạt. Ban tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận cho 31 đồng chí đảng viên mới đợt 3/2017./.
 

Tác giả bài viết: Lan Anh - Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn