16:29 ICT Chủ nhật, 27/09/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 4/2018

Thứ sáu - 28/09/2018 09:21
Chiều ngày 26/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 4/2018.
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 4/2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 4/2018

        Trong thời gian 8 ngày, 39 đảng viên mới đã tham gia học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của nước ta; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Các đồng chí học viên đã thảo luận tại lớp và viết thu hoạch. Ngoài ra, các học viên còn được tổ chức đi thực tế tại một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

        Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; trong đó 66% đạt loại giỏi; 30,8% đạt loại khá; 2,6% đạt loại trung bình./.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng- Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn