11:11 ICT Thứ hai, 03/10/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới đợt 4/2017.

Thứ bảy - 21/10/2017 07:24 View: 448
Ngày 19/10/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Điện Biên Phủ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 4/2017.
Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới đợt 4/2017.

Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới đợt 4/2017.

        Tham gia học tập có 43 đảng viên mới thuộc ở các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các đảng viên đã được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Xây dựng Đảng về đạo đức. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  
 
   
 
        Qua 8 ngày học tập, 100% đảng viên đạt yêu cầu, được cấp giấy chứng nhận. Trong đó: 13 đảng viên đạt xuất sắc; 17 đảng viên đạt loại giỏi; 12 đảng viên đạt loại khá; 01 đảng viên đạt trung bình.
 

Tác giả bài viết: Lan Anh - Đài TPĐBP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn