20:58 ICT Thứ sáu, 19/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ: 25 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ ba - 18/04/2017 06:08 View: 1970
ĐBP - Tròn 25 năm - kể từ khi TX. Điện Biên Phủ được thành lập (ngày 18/4/1992 - 18/4/2017) theo Nghị định số 130 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); sau hơn 11 năm tập trung đầu tư xây dựng, đến năm 2003 TX. Điện Biên Phủ được công nhận là đô thị loại III và Chính phủ ban hành Nghị định số 110 về việc thành lập TP. Điện Biên Phủ trực thuộc tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).

       Thành ủy tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nên diện mạo mới cho Điện Biên Phủ, song song với việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, tạo bước chuyển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

 
       Nhìn về quá khứ trong bối cảnh của 25 năm trước, khi TX. Điện Biên Phủ được thành lập trên cơ sở thị trấn Điện Biên và xã Thanh Minh của huyện Điện Biên thành thị xã với 2 phường: Mường Thanh, Him Lam và 2 xã: Thanh Minh, Noong Bua,  toàn Đảng bộ mới có 24 tổ chức cơ sở đảng với trên 800 đảng viên; tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ còn nhiều khó khăn về biên chế, trình độ năng lực và điều kiện làm việc. Trước thực trạng đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết một lòng vừa tập trung phát triển sản xuất vừa đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, quyết tâm xây dựng thị xã vững bước đi lên.
 

TP. Điện Biên Phủ hôm nay. Ảnh: Vũ Lợi

       Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chú trọng công tác phát triển đảng và tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát công tác dân vận của Đảng. 25 năm qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp trên 4.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 4.800 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 100% tổ dân phố, bản có chi bộ đảng. Hàng năm, 100% tổ chức đảng, hơn 90% đảng viên, trên 85% quần chúng nhân dân được phổ biến các chỉ thị, nghị quyết; 85% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Đảng bộ thành phố luôn quan tâm làm tốt công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Nhờ đó, đến nay 86,5% cán bộ công chức hành chính, sự nghiệp thành phố, 57% cán bộ công chức phường, xã có trình độ đại học, cao đẳng; 78,3% cán bộ quản lý có trình độ cử nhân, cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Trong công tác quy hoạch cán bộ, các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các phòng, ban từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, chức năng của các đơn vị và thực trạng đội ngũ cán bộ để thực hiện công tác quy hoạch đảm bảo tính chủ động, tính kế thừa, liên tục của đội ngũ cán bộ. Thông qua việc quy hoạch cán bộ, đã chuẩn bị tốt nhân sự đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; tổ chức tốt công tác đánh giá cán bộ, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ công chức hợp lý. Đây là điều kiện thuận lợi cũng như tạo môi trường làm việc giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố không ngừng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhiều cán bộ trưởng thành, nắm giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của các huyện và các cơ quan, ban, ngành tỉnh. Chính quyền từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được xây dựng, kiện toàn, đổi mới phong cách làm việc ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được củng cố, xây dựng và trưởng thành về mọi mặt, phát huy vai trò vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tại Đại hội lần thứ  2, nhiệm kỳ 1996 - 2000, Đảng bộ phân tích, đánh giá đúng tiềm năng và điều kiện thực tiễn của thị xã, từ đó đã xác định cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp; trong đó, tập trung phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch. Đây là hướng đi đúng đắn trong chủ trương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và chủ trương đó tiếp tục được khẳng định qua các kỳ đại hội Đảng bộ thành phố sau này. Với việc xác định đúng và kịp thời điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý trong từng giai đoạn, tiềm năng, thế mạnh của thành phố ngày càng được phát huy; cùng với sự ủng hộ, nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc, kinh tế trên địa bàn liên tục phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 1992 - 2000, tăng trưởng kinh tế bình quân 12% thì giai đoạn từ 2000 đến nay tăng trưởng kinh tế bình quân trên 14%. GDP bình quân năm 2016 đạt 3.714 USD/người (tăng hơn 2.700 USD so với năm 1992). Lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ hàng năm liên tục phát triển và thực sự trở thành kinh tế “mũi nhọn” của thành phố, đến nay đã chiếm tỷ trọng 63% trong GDP; 3/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 1/2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét; trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Cũng sau 25 năm xây dựng, bộ mặt đô thị TP. Điện Biên Phủ đã đổi thay nhanh chóng. Thành phố cơ bản hoàn thành các hạng mục của dự án Tái định cư Thủy điện Sơn La tại Noong Bua; tích cực triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết khu trung tâm hiện hữu thành phố; quy hoạch chi tiết khu đa chức năng và quy hoạch mặt bằng điểm tái định cư dọc trục đường 60m; thực hiện đề án phát triển đô thị bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB)…

       Tự hào và càng trân trọng hơn những thành tựu đã đạt được trong 25 năm qua, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm. Đến năm 2020, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 400 tỷ đồng; GDP bình quân đạt 5.000 USD/người/năm; thực hiện cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ - du lịch (chiếm 62,4%); công nghiệp - xây dựng (chiếm 35,7%); nông - lâm nghiệp - thủy sản (chiếm 1,9%). Tạo bước chuyển biến mới trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo chính sách an sinh và công bằng xã hội... Phấn đấu đến năm 2020, thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh, với quan điểm xây dựng TP. Điện Biên Phủ lịch sử, hiện đại, văn minh, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Bắc, gìn giữ môi trường sinh thái; là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh; là đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc có cơ cấu kinh tế hiện đại; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh. Không ngừng củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện, thị, thành phố trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế và tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển…

       Song hành với tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TP. Điện Biên Phủ tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm đổi mới, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước... để xây dựng TP. Điện Biên Phủ vững về chính trị, phát triển nhanh và bền vững về kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.


Tác giả bài viết: Phạm Khắc Quân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn