04:23 ICT Thứ hai, 08/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Nam Thanh quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ

Thứ hai - 08/01/2018 06:12 View: 498
Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong những năm qua, Ðảng bộ phường Nam Thanh đã triển khai nhiều giải pháp, do đó việc tổ chức sinh hoạt các chi bộ từng bước được nâng cao và đi vào nền nếp.

        Đảng bộ phường Nam Thanh hiện có 345 đảng viên sinh hoạt ở 30 chi bộ. Để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ phường đã bám sát các quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Đảng bộ phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên cấp ủy phường mỗi đồng chí phụ trách 1 chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt với chi bộ  nắm tình hình chi bộ và cơ sở đồng thời chịu trách nhiệm trước Đảng bộ phường về chất lượng hoạt động của chi bộ được phân công. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của chi bộ, kịp thời rút kinh nghiệm, nhắc nhở, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm, hạn chế của chi bộ; đồng thời có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt.

         Để thực hiện tốt các nhiệm vụ về tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể hóa các nghị quyết của đảng bộ cấp trên, Đảng bộ phường chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp ủy và đảng viên tích cực nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ, của đảng viên nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phổ biến, quán triệt nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên. Hàng quý, Đảng ủy phường ban hành chủ trương lãnh đạo, cấp ủy các chi bộ bám sát yêu cầu, xây dựng nội dung cụ thể để thực hiện nhiệm vụ, công việc phù hợp với từng chi bộ. Trên cơ sở nội dung nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý các chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Tùy theo đặc điểm tình hình của cơ sở mà mỗi chi bộ có định hướng xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cho phù hợp với địa bàn dân cư gắn với quyền lợi của nhân dân như đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, thương mại ở các phố khu trung tâm, những phố, bản sản xuất nông nghiệp thì  tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ góp phần nâng cao năng xuất lao động gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó Đảng ủy phường đã phát huy được vai trò gương mẫu của các bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo điều hành của  cơ sở. Các kỳ sinh hoạt tiếp, cấp ủy  đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được phân công; đồng thời tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; bàn bạc, chú trọng những vấn đề nổi cộm ở cơ sở... Đảng ủy phường luôn coi trọng tinh thần tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên mạnh dạn đánh giá ưu điểm, góp ý về khuyết điểm của cấp ủy, nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế; đồng thời đảm bảo sự đoàn kết thống nhất và tình đồng chí trong chi bộ.

         Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; nhắc nhở và chấn chỉnh những mặt hạn chế, yếu kém; kịp thời biểu dương khen thưởng những đảng viên làm tốt trọng trách, nhiệm vụ được giao./.

 

Tác giả bài viết: Quang Sai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn