01:25 ICT Thứ năm, 24/06/2021

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ phường Tân Thanh: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đi trước mở đường.

Thứ năm - 03/01/2019 06:15 View: 1176
Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Thanh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, từ đó khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Đảng bộ phường Tân Thanh: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đi trước mở đường.

Đảng bộ phường Tân Thanh: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đi trước mở đường.

        Đảng bộ phường Tân Thanh với gần 660 đảng viên sinh hoạt tại 31 chi bộ ( trong đó 6 chi bộ cơ quan, trường học; 25 chi bộ Tổ dân phố). Đảng ủy xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bởi mọi việc chỉ thành công, khi và chỉ khi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng. Vì vậy, Đảng ủy lãnh đạo, nghiêm túc việc học tập quán triệt nhằm nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các Nghị quyết TW 5,6,7 và 8 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập các chuyên đề hàng năm. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập liên hệ gắn với công việc, đăng ký làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực. Tự giác nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.
 

Hội nghị học Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Đảng ủy tổ chức
 
       Từng đợt học tập các chỉ thị, nghị quyết, Đảng ủy yêu cầu viết thu hoach, xây dựng kế hoạch, phân công Đảng ủy viên, báo cáo viên trực tiếp cùng các chi bộ tổ chức học tập. Các tổ chức đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân cùng phối hợp tuyên truyền học tập trong  hội viên, đoàn viên của đoàn thể mình. Đảng ủy chủ động bám nắm cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Định kỳ giao ban với các chi bộ và đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực như: Tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tổ chức các buổi gặp mặt giao lưu, nói chuyện, nêu gương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của các đảng viên là Chiến sỹ Điện Biên Phủ để đảng viên trẻ, thanh, thiếu niên noi gương rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Thường xuyên quan tâm cử cán bộ, đảng viên đi đào tạo bồi  dưỡng về chính trị, nghiệp vụ. Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức,  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

        Từ chăm lo và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nên từ đầu nhiệm 2015 -2020 đến nay, hàng năm 100% chi bộ Đảng, trên 95% đảng viên, gần 75% quần chúng nhân dân được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Hết thảy cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhờ đó các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: Trật tự đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, quản lý đất đai; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, an toàn thực phẩm; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách... cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

      Nói về kết quả nửa nhiệm kỳ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đồng chí Nguyễn Khắc Ly, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thanh chia sẻ: “Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là hành động cụ thể, thường xuyên của Đảng bộ trong xây dựng Đảng. Vì vậy liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ phường giữ vững danh hiệu Đảng bộ "Trong sạch vững mạnh", phường đạt chuẩn "Văn minh đô thị". Có thể nói rằng: Công tác giáo dục  chính trị, tư tưởng đã đi trước, mở đường góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay./.

 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn