14:56 ICT Chủ nhật, 31/05/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đáng bộ phường Tân Thanh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Thứ năm - 07/02/2019 07:45
Đảng bộ phường Tân Thanh xác định: Lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.
Chi bộ trường Mầm non 7/5 kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ trường Mầm non 7/5 kết nạp Đảng viên mới

       Ngay sau Đại hội IV, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã  xây dựng, ban hành Quy chế, cụ thể hóa chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Kịp thời điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, UBKT của Đảng ủy theo Điều lệ Đảng (khóa XII). Phân công Đảng ủy viên phụ trách lĩnh vực công tác và địa bàn. Đảng ủy xây dựng nghị quyết về chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Thành phố. Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ, UBKT Đảng ủy theo đúng quy chế, chương trình, chỉ thị, nghị quyết đã ban hành, bảo đảm mọi hoạt động có nề nếp, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ giao ban công tác Đảng, kịp thời sử lý các vấn đề phát sinh. Trong công tác xây dựng Đảng chú trọng lãnh đạo toàn diện cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

         Làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức.

        Hàng năm 100% tổ chức cơ sở Đảng, 95% đảng viên, 75% quần chúng nhân dân được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo quy định của Trung ương và Thành ủy. Đối với Đảng viên học tập đi liền với thu hoạch. Làm tốt việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên đoàn kết, có lập trường tư tưởng quan điểm vững vàng, kiên định. Nhân dân đồng thuận tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng bộ, HĐND và UBND phường.

 

Đ/c Bùi Duy Điển- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ( thứ nhất từ trái sang phải)
trao tặng Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.  
 
          Cùng với công tác tư tưởng, Đảng bộ quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thưc hiện chính sách đối với cán bộ. Thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 - 2020.  Có 23/25 tổ dân phố Phó Bí thư chi bộ được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng dân phố. Phát huy vai trò của 1.416 đảng viên đương chức theo Quy định 76 về việc đảng viên đang công tác gữi mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Việc thẩm tra, xác minh các trường hợp kết nạp đảng, tiếp nhận, quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, quy định. Hàng năm phát triển 8  đến 12 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy cử 4 đồng chí đi học Trung cấp Lý luận chính trị, 4 đồng chí đi học Đại học và sau đại học.  Đã có 100% Đảng ủy viên, chi ủy viên tham học tập bồi dưỡng nghiệp vụ công tác: Tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dận vân. Kết quả xếp loại hàng năm trên 90% đảng viên đủ hoàn thành tốt nhiệm vụ ( trong đó 20 % chi bộ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đảng bộ  liên tục được công nhận đạt Trong sạch vững mạnh, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
  
          Tăng cường công tác kiểm tra, dân vận.

         Đảng ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo Điều lệ Đảng (khóa XII) và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Củng cố, kiện toàn UBKT và đảng viên làm công tác kiểm tra ở các chi bộ. UBKT làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Không có tổ chức Đảng và Đảng viên phải thi hành kỷ luật. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân. Nắm và thực hiện đúng chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức dân vận cho cán bộ. Định kỳ Thường trực Đảng ủy giao ban công tác dân vận với MTTQ, các đoàn thể chính trị, trưởng các tổ chức xã hội nghề nghiệp và Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

        Phát huy kết quả trong công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên Đảng bộ phường Tân Thanh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2015 -2020./.  
 

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn