21:34 ICT Thứ ba, 27/09/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng.

Chủ nhật - 31/01/2016 07:50 View: 981
Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng.

        Trong không khí náo nức mừng xuân Bính Thân, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong niềm vui hôm nay hẳn mỗi chúng ta đều nhớ: Cách đây 86 năm, trong đêm trường nô lệ, trước sự khủng hoảng về đường lối và bế tắc về con đường cách mạng. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt lịch sử, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó chính là sự lựa chọn của chính lịch sử. Đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân dân Việt Nam. Kể từ đây Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh thiêng liêng mà lịch sử, nhân dân và dân tộc trao phó là lãnh đạo cách mạng Việt Nam.


Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 (Ảnh tư liệu )

 
          86 năm qua đã minh chứng, khẳng định vị thế và trách nhiệm lớn lao của mình: Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng.  86 năm đã qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có những lúc phạm khuyết điểm, sai lầm. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, khiêm tốn và cầu thị. Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, ngày càng được nhân dân tin yêu. Vì vậy Đảng đã lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế kỷ XX nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, những mốc son chói lọi mà đỉnh cao là: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; làm nên một “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 ; “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” thống nhất đất nước năm 1975. Từ đây mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc đủ sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.


Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (Ảnh: nguồn Báo Điện tử ĐCS Việt Nam )

       Từ Đại hội VI năm 1986 với thái độ tự phê và phê bình của người cộng sản, Đảng ta dũng cảm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, thực hiện đổi mới sâu sắc và toàn diện. Từ 1986 - 2016 hành trình 30 năm là một giai đoạn quan trọng của đất nước. Đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết. Để đưa đất nước hội nhập, phát triển nhanh và bền vững.


Khai mạc Đại hội XII của Đảng (Ảnh: nguồn Báo Điện tử ĐCS Việt Nam)

          Những ngày đầu Xuân 2016 - Đại hội Đảng lần thứ XII - sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân ta. Đại hội  thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và Nhân dân giao phó. 


Ban chấp hành TW Đảng khóa XII  (Ảnh: nguồn Báo Điện tử ĐCS Việt Nam)
 
        Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
 
        Nhìn lại chặng đường vẻ vang 86 năm (3/2/1930 - 3/2/ 2016),  chúng ta càng trân trọng quá khứ, nguyện giữ gìn những thành quả  cách mạng mà cha, ông để lại. Thấu hiểu, tin yêu, tự hào về dân tộc anh hùng, về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cơm no, áo ấm và hạnh phúc của nhân dân. Tin tưởng, đoàn kết xung quanh Đảng, cùng nhau dựng xây đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tiếp tục tạo thế và lực mới để Việt Nam vững bước đi lên, trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: Đỗ Quang Khải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên