01:14 ICT Thứ hai, 21/09/2020

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy phường Him Lam: Quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thứ bảy - 02/11/2019 08:57
Ngày 31/10/2019, Đảng ủy phường Him Lam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020; quán triệt các văn bản của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Điện Biên.
Đảng ủy phường Him Lam: Quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW  của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Đảng ủy phường Him Lam: Quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Việt Hùng- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND phường, UBMTTQ và các đoàn thể phường Him Lam; Ban chi ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên chi bộ Cơ quan, Chi bộ Công an phường.        

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hà Văn Đông - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường thông qua dự thảo báo cáo của Đảng bộ phường về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên; nghe các ý kiến phát biểu tham luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ và phát triển đảng viên của các đại biểu dự hội nghị.
 
 
Các đại biểu dự hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;  Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch của Tỉnh ủy Điện Biên triển khai Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,  Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
 Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Hà Văn Đông đề nghị các chi bộ, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", tạo nguồn phát triển đảng viên; rà soát, sàng lọc, cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên không còn đủ tư cách. Tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ phường khóa VI đã đề ra./.

 

Tác giả bài viết: Bùi Yên- phường Him Lam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn