03:54 ICT Thứ bảy, 13/08/2022

Trang nhất » Tin Tức » Công tác xây dựng Đảng

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ ba - 10/10/2017 09:39 View: 404
Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thời gian qua, Ðảng bộ tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả nội dung này. Nhờ đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp; cấp ủy, bí thư chi, đảng bộ các cấp nhận thức rõ hơn về vai trò, tác dụng của sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đảng viên; nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới, có chiều sâu và hiệu quả.
Cán bộ, đảng viên Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Cán bộ, đảng viên Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

        Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; trong có có nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua các nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ các Ðảng bộ trực thuộc tỉnh đã hướng dẫn, cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị và từng loại hình tổ chức chi bộ đảng. Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy phụ trách cơ sở, địa bàn trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên dự sinh hoạt với chi bộ, nắm tình hình và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp mình về chất lượng hoạt động của chi bộ đảng ở địa bàn được phân công. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt của chi bộ, kịp thời rút kinh nghiệm, nhắc nhở, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm, hạn chế; đồng thời có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

        Ðến nay, phần lớn các chi bộ trong toàn tỉnh đã duy trì sinh hoạt theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Ðối với các chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt 81%; chi bộ xã, phường, thị trấn đạt 79%; chi bộ trong lực lượng vũ trang đạt 91%; quy trình sinh hoạt chi bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ðối với nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, các cấp ủy, chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phổ biến, quán triệt nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; tình hình thời sự trong nước, quốc tế và của địa phương, đơn vị tới cán bộ, đảng viên; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, tập trung thảo luận thẳng thắn, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; bàn bạc dân chủ các vấn đề cấp thiết của cơ quan, địa phương, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng những vấn đề nổi cộm ở cơ sở... Ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt có chuyển biến tốt; tinh thần tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được duy trì, có tác dụng tích cực trong việc xây dựng chi bộ và rèn luyện đảng viên, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất và tình đồng chí trong Ðảng.

        Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên mạnh dạn đánh giá ưu điểm, góp ý về khuyết điểm của cấp ủy, đảng viên, nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế. Các đồng chí đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý tôn trọng lắng nghe ý kiến, đóng góp xây dựng của cán bộ, đảng viên... Qua mỗi kỳ sinh hoạt, nhận thức của đảng viên về vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đảng viên có thêm những kiến thức mới trong công tác, trong hoạt động thực tiễn. Một số chi bộ định kỳ đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, xây dựng thôn, bản, tổ dân cư văn hóa (ở chi bộ thôn, bản, tổ dân phố)... Một số chi bộ có bước đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nội dung về xây dựng chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Ðảng...

        Ðảng bộ huyện Ðiện Biên là một trong số đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ tỉnh làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Khi các tổ chức cơ sở đảng đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được nâng cao, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Ðảng. Một số cấp ủy cơ sở đã định hướng được nội dung sinh hoạt sát thực tế của địa phương. Ðồng chí Lò Văn Phương, Bí thư Huyện ủy huyện Ðiện Biên khẳng định: Nhờ coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, từng thời điểm các chi bộ đã phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên, giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn địa phương, như: xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, nhất là việc chung sức xây dựng nông thôn mới. Các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc sinh hoạt chi bộ; mỗi đảng ủy cơ sở lựa chọn 2 chi bộ trực thuộc để chỉ đạo sinh hoạt điểm; trong đó có 1 chi bộ sinh hoạt chuyên đề, 1 chi bộ sinh hoạt định kỳ và nhân rộng đến 100% các chi bộ trực thuộc... Giai đoạn đến năm 2020, Ðảng bộ huyện Ðiện Biên phấn đấu 100% chi bộ sinh hoạt theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; mỗi quý sinh hoạt chuyên đề ít nhất 1 lần...

Tác giả bài viết: Minh Thùy

Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên